15.02.2019

Liukkaat saapuivat, varovaisuutta

Föhn-tuulen mukanaan tuoma "lämpöaalto" liukastaa jalkakaytävät ja pyörätiet monin paikoin Suomea

Liukkaus koskettaa kaikkia kulkutavasta riippumatta. Riittävästä ja oikea-aikaisesta talvikunnossapidosta pitää toki huolehtia, mutta talvisilla keleillä liikkuva voi tehdä itsekin paljon. Varovaisuus on valttia. Mahdollinen liukkaus kannattaa tiedostaa jo ennen liikkeellelähtöä ja valita kengät kelin mukaan. Tien päällä avainasemassa on kävelyyn keskittyminen.

Seitsemän tärkeää askelta
1. Valitse kengät kelin mukaan
2. Käytä liukuesteitä
3. Varaa aikaa matkoihin
4. Tarkista jalankulkusää ennen liikkeelle lähtöä
5. Anna palautetta pihojen ja kulkuväylien kunnossapidosta
6. Huolehdi kunnostasi ja vireystilastasi
7. Keskity kävelemiseen