Kuntalisä

Limingan kunta tukee työllisyyttä maksamalla kuntalisää yritykselle ja yhdistykselle maksimissaan 800 € / kk.

Limingan kunta haluaa tukea entistä suuremmalla panoksella alueen työllisyyttä kannustamalla työnantajia – yrityksiä ja yhdistyksiä - tarjoamaan liminkalaisille uusia työpaikkoja.

Kunta maksaa päätöksensä mukaisesti avustusta niille työnantajille, jotka palkkaavat vähintään 300 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen liminkalaisen henkilön työsuhteeseen. Avustus on tarkoitettu palkanmaksuun.

Palkka suhteutetaan työaikaan, jos työssäoloehtoa lasketaan. Limingan kunnan tukea maksetaan enintään työssäoloehdon täyttymiseen saakka, eli siihen asti, kun henkilö on ollut yhteensä 26 viikkoa työsuhteessa, josta on maksettu alan työehtosopimuksen mukainen palkka. Tuki maksetaan aina täysiltä kalenteriviikoilta (vähintään 18 tuntia/viikko).Jos työnantajan toimialalla ei ole voimassaolevaa työehtosopimusta, palkan on oltava vähintään yleinen minimipalkka.

Avustuksen määrä on 800 € / kk/ työntekijä, kuitenkin enintään 50 % palkkauskustannuksista.

Avustuksen hakeminen: Työnantaja voi hakea ao. avustusta Limingan kunnalta heti, kun työsopimus on tehty. Hakemukseen liitetään kopio työsopimuksesta. Kuntalisähakemus

Avustuksen tilittäminen: Avustus maksetaan työnantajan tilille välittömästi sen jälkeen, kun työnantaja on toimittanut kunnalle tilityshakemuksen ja tositteen palkanmaksusta, sekä mahdollisen kopion TE-keskuksen maksamasta palkkatuesta. Tilityshakemus kuntalisällä työllistämiseen 

Avustus voidaan maksaa 4 viikon välein tai pitempinä maksujaksoina. Avustusta voidaan maksaa, vaikka työnantaja hakee ja saa palkkatukea saman henkilön työllistämiseen. Julkinen avustus (valtio + kunta) voi tällöin olla 50 % palkkauskustannuksista.

Jos työsuhde keskeytyy, työnantajaa pyydetään ilmoittamaan työsuhteen päättyminen kunnalle viipymättä.

Lisätietoja Limingan kunnan Työllisyyspalvelut

Työllisyysvastaava Hannu Tuikkala, hannu.tuikkala@liminka.fi, 050 5232015

Työsuunnittelija Raija Palsa, raija.palsa@liminka.fi, 0500 688848